Postęp latynizacji

Król Polski i Litwy decyduje o wyglądzie kościoła i jego hierarchii;
w wiekach późniejszych- XV- XVI dochodzi do wojen polsko- rosyjskich co powoduje zmiany terytorialne i ciągłe przesuwanie się granic; duże znaczenie odnieśli w tym okresie Kozacy; dochodzi także do powolnego wykrystalizowania się odrębnej świadomości ukraińskiej, co posiada związek z unią brzeską i powstaniem kościoła greko- katolickiego;
wydarzenia XV-XVII wieku mają olbrzymi wpływ na współczesne czasy i obecną politykę oraz dodatkowo kontakty między państwami;
przykładem może być kościół greko- katolicki; na II soborze watykański w l.60 XX w kościół katolicki dążył do pojednania z prawosławiem; niezgodę wprowadzała obecność kościoła greko- katolickiego, podjęto decyzję, że unici powinni dobitnie opowiedzieć się za kościołem katolickim lub prawosławnym; w odpowiedzi kościół grekokatolicki na Ukrainie zaczął się odradzać, odbierając prawosławnym parafie, co spowodowało eskalację konfliktu, wzajemne obwinianie się stron i zaniechanie dalszego pojednania;