The Natural Approach

Metoda naturalna/The Natural Approach/ USA, zakłada, tożsamo jak  TPR , że sukces w nauce języka obcego uzależniony jest od wyeliminowania stresu, zahamowań i  lęku przed popełnianiem błędów. Nauka powinna odbywać się w sposób taki sam do akwizycji języka ojczystego, tak, jak uczy się niemowlę, słuchając, przyglądając się mimice i gestom mówiącego/nauczyciela, a kiedy będzie gotowe na produkcję języka, wypowiadając zdania.
Metoda naturalna zwróciła uwagę na sprawność rozumienia ze słuchu, która wszak w naturalnej akwizycji języka ojczystego rozwija się jako pierwsza, zanim dziecko zacznie mówić. Dzisiaj cieszy się powodzeniem w nauczaniu najmłodszych, a też dorosłych nieśmiałych i wycofanych  z natury.