Wartość uczenia się

Uczymy się każdego dnia, bo na każdym kroku spotykamy jakieś wyzwania i podejmujemy decyzje. Nie jest to, oczywiście, nauka formalna, raczej edukacja poprzez działanie. Kiedy podejmujemy interakcję z drugim człowiekiem, cała wiedza, jaką dysponujemy, zostaje wykorzystana. Porozumienie takie opiera się bowiem na wielu różnych podstawach, poczynając od wiadomości, jakie mamy, a na języku ciała i mimice kończąc.
To są jednak sytuacje, które nie są nauką sformalizowaną. Jeśli natomiast chodzi o sytuacje prawną, to w Polsce istnieje zapis mówiący, że edukacja młodego człowieka może się skończyć dopiero po ukończeniu przez niego 18 roku życia. Dlatego też nastolatek niejako zmuszony jest do tego, by chodził do szkoły. Ma to oczywiście mnóstwo plusów. Nawet jeśli niechętnie chodzi się do szkoły, to jednak jakaś wiedza zostaje w głowie, a potem, kiedy pójdzie się porozum do głowy, można ją jakoś wykorzystać. Szkoła oferuje także bezpłatną naukę języków obcych, co można potraktować jako pomoc do dalszego działania. Nawet jeśli zakładamy, że nasza edukacja ma się zakończyć na gimnazjum, to można z niej niejako wycisnąć co się da. I na przykład potraktować szkołę jak bezpłatny kurs językowy.
Ponadto nigdy nie wiemy, co nas czeka w przyszłości i możemy się nie spodziewać, kiedy będzie nam potrzebna szkolna wiedza. Lepiej zatem mieć jakieś intelektualne zaplecze, które da nam edukacja, niż później w pośpiechu zdobywać kwalifikacje od zera. To samo dotyczy nauki języka. Jeśli wiążemy naszą przyszłość z wyjazdem za granicę, wykorzystajmy chociaż te podstawy, jakie dała nam szkoła. Może się – i to jest bardzo prawdopodobne – że nie jest to wiedza bezużyteczna. To my zdecydujemy, co z nią zrobić.