Dziecko w szkole

Rozpoczęcie nauki to wielkie wydarzenie zarówno dla rodziców, jak i sześciolatków. Pierwszak zostawia za sobą świat zabawy, by od września ruszyć z tornistrem i wraz z pierwszym dzwonkiem zasiąść w szkolnej ławce z rówieśnikami. Niewątpliwie jest to mieszanka nastrojów dla całej rodziny. Od radości i podekscytowania po obawę. Edukacja w pierwszej klasie podstawowej jednak ma być przede wszystkim spokojnym przejściem z przedszkola do szkoły, gdzie zabawa przeplata się z przyjemną nauką.
Wiele osób ma co do tego wątpliwości, ale wahań nie mają specjaliści, którzy zapewniają, że kształcenie przez zabawę jest niezwykle skuteczne. Pedagodzy są pod tym względem bardzo dobrze przygotowani i w swoim planie zajęć posiadają najlepiej zagospodarowany czas dla najmłodszych bogaty w dydaktykę, rekreację oraz ćwiczenia na świeżym powietrzu. Pierwszy rok nauki będzie doskonałą adaptacją dzieci do warunków szkolnych, panujących w niej zasad oraz obowiązków uczniowskich. Wiedza zdobyta przez pierwszoklasistę będzie obejmować umiejętność wypowiedzi, poprawnego czytania i pisania, zapisywania liczb, dodawania i odejmowania, czy też stosownej reakcji w prostych sytuacjach życiowych.
Uczeń powinien także posiadać wiedzę z zakresu otaczającego środowiska oraz ogólną znajomość zasad bezpieczeństwa i kultury, symboli narodowych, budowy i warunków rozwoju roślin, czy też zależności pokarmowych, ekologii, pór roku i ich cech. Nowością jest również język obcy nowożytny, którego będą się uczyć pierwszoklasiści. Proste zwroty, piosenki oraz słuchanie opowieści i powtarzanie wierszyków po nauczycielu pozwoli przyswoić najmłodszym podstawy i rozwinąć umiejętności poprzez atrakcyjną formę nauki w gronie rówieśników.