Od obrzędu do obrzędu

Życie ludzkie to niemal nieustanne obrzędy. Nawet osoby niewierzące angażują się często w te uświęcone nie tylko wiarą, ale także wielowiekową tradycją czynności. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że obrzędy scalają grupę społeczną. Jednostkom natomiast pozwalają poczuć się członkiem większej całości. W ten sposób każdy człowiek porządkuje swoje życie i nadaje poszczególnym jego etapom określony sens. Ogromną rolę w tym wypadku odgrywają obrzędy związane z przejściem. Zakończeniem jednego okresu i rozpoczęciem kolejnego. Może być to na przykład zawarcie związku małżeńskiego. Dzięki obrzędom jednostki są także włączane do społeczności. Posługując się znowu przykładem religijnym, można wskazać na takie inicjacyjne znaczenie chrztu, jako momentu zmycia grzechu pierworodnego i rozpoczęcia nowego życia na łonie Kościoła. Ludzie uwielbiają świętować, a niemal każde święto związane jest z jakimś obrzędem. Oprócz tych bardziej uniwersalnych, jak święta związane z wyznawaną religią, można wymienić również te nieco bardziej prywatne. Tutaj przykładem mogą być urodziny czy świętowanie jubileuszu w pracy. Obrzędy nie muszą być bowiem ściśle związane z duchową sferą życia. Wiele z nich, zwłaszcza we współczesnym świecie ma charakter typowo świecki. Wiele rytuałów związanych jest chociażby z osiemnastymi urodzinami. Trzeba jednak przyznać, że nawet one bywają łączone z wiarą i religią. Zdarzają się bowiem msze w intencji młodej osoby, właśnie wkraczającej w dorosłość. Obrzędy związane są zatem często z przełomowymi datami. Może być to zmiana pory roku, ale także jakiś jubileusz. Towarzyszą człowiekowi od początku życia aż do śmierci. Dotyczą zatem powitania, jak również pożegnania. Pogrzeb także jest jedną z form obrzędów, która pozwala pożegnać się z daną osobą innym członkom społeczeństwa.