Zagrożenia dla dziecka

Ostatnio zagrożeniem dla dzieci stał się także komputer, który przez większość z nich przeznaczony jest do gier i surfowania po Internecie. Zarówno gry, jak Internet są pożądane i pożyteczne, natomiast pod warunkiem, że potrafi się z nich mądrze korzystać i jest to kontrolowane poprzez dorosłych. Niestety dość znaczna grupa rodziców nie jest zorientowana, w co bawi się ich dziecko, używając komputera, jak brutalne są gry, w które gra, jak wulgarne są zdjęcia, które ogląda i jak wiele zajmuje to czasu, w relacji do innych zajęć, w tym nauki własnej. Niestety, wielu rodziców pragnie „pozbyć” się dzieci w chwilach wolnych od pracy lub nie umie zorganizować wolnego czasu ku przyjemności i pożytkowi całej rodziny. A przecież spędzanie czasu wolnego poprzez całą rodzinę cementuje ją i scala, poprzez co dzieci nie traktują mieszkania rodzinnego jako noclegowni, gdzie tylko się śpi i je. Wielu rodziców bardzo się stara zagospodarować całkowicie czas wolny swoim dzieciom. Tak biegunowo różnego podejścia w wykorzystaniu czasu wolnego pochwalić nie można. Rodzice zapominają o tym, że ich kochana córka albo syn chciałby także, poza gry na instrumencie czy tańcu towarzyskim, posiadać możliwość zaprzyjaźnienia się z dziećmi sąsiadów, pogrania w piłkę itp. Dzieci te, niestety nie czują, że posiadają dzieciństwo. Nie wiemy też, czy uczestniczą w tych zajęciach z spersonalizowanej woli, czy ich rodzice nie chcą nierzadko zaspokoić swoich niespełnionych ambicji