Książki z dawnych epok

Literatura romantyczna czy pozytywistyczna wciąż cieszy się niemałym zainteresowaniem wśród czytelników – nie tylko wśród studentów filologii polskiej, którzy niejako z przymusu powinni zapoznać się z kanonem minionych epok. Trzeba przyznać, że twórczość niektórych artystów wciąż jest aktualna, pomimo upływu czasu. Świadczy to o tym, że ich dzieła można uznawać za uniwersalne. Warto dodatkowo podkreślić, że dzieje się tak także wtedy, gdy konkretna powieść czy poemat odnosi się bezpośrednio do określonego wydarzenia historycznego. Trzeba przyznać, że jest to dość zaskakujące i jednocześnie stanowi to najlepszy dowód na wieloznaczność dzieł literackich. Bardzo interesująca jest poezja na przykład młodopolskich twórców. Tutaj widoczne są typowe motywy, tak charakterystyczne dla wspomnianej epoki. Można tutaj przypomnieć chociażby takie pojęcia, jak dekadentyzm, oraz charakterystyczne motywy – na przykład motywy górskie. Tak naprawdę każda epoka posiada takie swoiste toposy, który były dla niej szczególnie znamienne. Na płaszczyźnie literatury romantycznej można wspomnieć chociażby o toposie podróży czy toposie nieszczęśliwej miłości. Tego typu motywy zawsze będą aktualne, dlatego też większość książek z minionych epok jest niezwykle wartościowa. Nic dziwnego, że tego typu lektury są omawiane nie tylko na studiach, ale także w szkołach, na obowiązkowych lekcjach języka polskiego. Uczniowie różnie do nich podchodzą, ponieważ większość z nich woli jednak współczesną literaturę. Tak naprawdę wszystko tutaj zależy od samego nauczyciela, który powinien w interesujący sposób zaprezentować każdą książkę, nawet jeśli byłaby to lektura z epoki średniowiecza. Wbrew pozorom, prawie wszystkie szkolne lektury naprawdę są dość ciekawe, toteż nie byłoby to specjalnie trudne zadanie dla wykładowcy.